Horiba Explosion-proof Gas Analyzer 51 Series

Beskrivelse

HORIBAs 51-seriens eksplosjonssikre analysator

Er utviklet med en betydelig erfaring og kompetanse for å gi sikkerhet, pålitelighet og nøyaktighet som du kreves ved analyse av brannfarlige gasser eller drift i eksplosive miljøer. 51-serien er fullstendig kompatibel med IEC 60079 som sikrer langsiktig pålitelighet. Analysatoren dekker et bredt spekter av applikasjoner, inkludert infrarøde gassanalysatorer for generelle formål og modeller for oksygen og hydrogen.

Hydrogen eksplosjonssikre modeller
51-serien er godkjent konstruert for elektrisk utstyr i eksplosiv sone i Japan, som tilsvarer de internasjonale IEC-standardene.

Selvdiagnostiseringsfunksjon
For mer stabil gassanalyse aktiveres selvdiagnostiseringsfunksjonen når en unormal handling foretreffer. Kontrollfunksjonen inkludert registrering av kalibreringsfaktor og automatisk kalibrering, etc. gir bedre sikkerhet og sikker daglig drift.

Pålitelig og nøyaktig analyse
Analysatoren korrigerer for interferens hvis det eksisterer interferensgass i samplegassen.

Klar lys skjerm
51-seriens skjerm er designet for høy synlighet, slik at operatørene raskt kan få en status på analysatorens tilstand. LED-skjermen viser driftsstatus, slik at en enkelt får oversikt over måleverdiene.

Datablad
Datablad

Tilleggsinformasjon

Egenskaper

ATEX, Magnetopneumatic, Modbus, NDIR, Paramagnetiske, RS485, Termisk ledningsevne

Gasser

Karbondioksid CO2, Karbonmonoksid CO, Metan CH4, Nitrogenmonoksid NO, Propan C3H8, Svoveldioksid SO2

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close