Fakta om Gass

En gassdetektor brukes til å overvåke de vanligste gassene. Eksponering for noen gasser kan være skadelig for liv og helse og påvirke miljøet rundt. Luften vi puster inn er en blanding av gasser, men når man snakker om en gass, refererer en ofte til eventuelle fremmedlegemer i ren luft.

De fleste gasser verken lukter eller observeres før skaden oppstår.

Grenseverdiene for giftige gasser oppgis vanligvis i «PPM» (part per million) eller for eksplosive gasser i % LEL (dvs. prosent av laveste eksplosjonsgrense i luft). 1 % Volum uansett gass, tilsvarer 10.000 PPM, 2 % Vol. 20.000 PPM osv.

LEL faktorer varierer selvsagt fra gass til gass, eksempel er «lower explosive limit» for Metan 5 % VOL, d.v.s 100 % LEL.

UEL vil si øvre eksplosjonsgrense i luft. Gass konsentrasjoner i område over UEL eller under LEL er ikke eksplosive i den forstand at gassen ikke er selvantennelig.

Sensorer
Eksempelvis for å beskytte oss mot for lavt oksygeninnhold i luften vi skal puste, brukes en O2 måler med alarm ved 18-19 % oksygen volum.
En annen ting som er meget viktig, er å velge en sensor som oppfyller de stedlige betingelser. Eksempler som eksplosive områder, kulde / varme, høy fuktighet og ikke minst, at sensoren tåler slag og støt.

Andre parametere som må tas i betraktning er sensorens følsomhet for andre gasser enn det denne er laget for å måle. Ingen gassmålere er 100% selektiv, en viss positiv eller negativ følsomhet for de fleste andre gasser er alltid tilstede. I den forbindelse kan man benytte en sensor som kompenserer for det.
De aller fleste type celler måler kun en gass eller er innstilt til en type gass. Derfor er det opp til flere celler i ett apparat for å måle flere type medier.

Hvorfor overvåke gassene?

  • Unngå å skade oss selv og andre arbeidstakere, for eksempel, før du går inn i et lukket område.
  • Beskytte mot eksplosjon og brann, for eksempel når en skal utføre «varmt arbeid».
  • I arbeid der det er farlige gasser, men innenfor grenseverdier.
  • Når noe gikk galt og en mistenker at det er en risiko for helsefare eller eksplosjon.
  • Der det er en lekkasje og gasser lekker ut.
  • Kontrollere utslipp som kan påvirke omgivelser og miljø.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close