FAQ

Hvor ofte bør jeg kalibrere min gassdetektor?

Svar: Kalibrering av gass detektorer skal følge produsentens anbefaling. De fleste anbefaler 6 måneders intervaller. Sjekk også om dere har rutiner for hyppigere intervall på din arbeidsplass.

Hvor ofte bør jeg sjekke funksjonene på min gassdetektor?

Svar: Fordi instrumentets fulle funksjonalitet ikke kan kontrolleres på andre måter enn å bli utsatt for gassen den skal detektere, bør man gjøre en enkel funksjonell sjekk før man er på stedet instrumentet skal brukes.

Hvor på kroppen bør jeg ha min bærbare gassdetektor?

Svar: I de fleste tilfeller er det best å ha den i puste sonen som er ved munn og nese. For eksempel på utsiden av brystlommen eller på skulderen. Ideen bak det er at instrumentet skal gjenkjenne den samme luften som du puster inn. En annen fordel er at det lettere se det blinkende lyset og høre alarmen, der det er mye bråk, når apparatet reagerer på farlige stoffer i luften.

Hva er fordelene med et instrument med pumpe?

Svar: Fordelen er at du kan kontrollere miljøet før du går til en plass der det er farlige gasser. I mange tilfeller vil du kunne inhalerer små mengder gass, før apparatet reagerer og du er tilbake til frisk luft.

Hva er forskjellen mellom karbonmonoksid og karbondioksid?

Svar: Karbonmonoksid CO (eller karbonmonoksid) kommer fra eksos. Karbondioksid (CO2) finnes i utåndingsluften hos mennesker og dyr. CO2 er kullsyre i vann og brus.

Hvor tar gassen veien ved utslipp / lekkasje?

Svar: vanskelig å si akkurat, men vanligvis følger gassen luftstrøm i miljøet (ventilasjon eller vifte). Hvis det er en svært tung gass, blir den liggende lenge lavt på bakkenivå og til slutt blande seg og fortynnes i luften.

Er luft en gass? Hva består den av?

Svar: Luft er en blanding av ulike gasser og er fargeløs og luktfri. De dominerende gassene i luften er nitrogen (N2) 78,084 % og oksygen (O2) 20,946 %. Gassen som vi er direkte avhengig av for å overleve, er oksygen.

Når må jeg å ha en IR måle-celle i stedet for katalytisk celle?

Svar: En katalytisk celle krever oksygen for å virke. Når det ikke er oksygen i omgivelsesluften, i f.eks. inertgass-systemer er det behov for IR eller paramagnetisk måle-celle.

Hvor kan jeg finne ut hvilke yrkesmessige standarder som gjelder for mitt arbeidsmiljø?

Svar: Alle gasser har en grenseverdi for eksponering. Arbeidsgiver skal vurdere om konsentrasjonen i luften er akseptabelt og dokumentere resultatet. Grenseverdier kan lese om i: « Arbeidstilsynets Forskrift om tiltaks og grenseverdier ».

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close