Gassbehandling

I de fleste tilfelle blir gassen hemtet ut og transportert fra et prøvetakerpunkt, renset for støv / partikler / fukt, og blir så analysert. Denne gassbehandling er en svært kritisk del av analyseprosessen og komponenter må velges med omhu for å ivareta analysens nøyaktighet og for å holde vedlikeholdsutgiftene lave.

På grunn av at en gass analysator skal være virksom 24 timer i døgnet, 365 dager i året er det opplagt at både analysator og gassbehandling bør være stabil over lengst mulig tidsrom.

Kalibrering, skifte av filtre, tapping av kondensvann er alla kostnadskrevende.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close