ATEX og merking instrumenter

ATEX  – betyr Atmosphére Explosible og er en klassifisering av farlige områder og CE-merking av utstyr 2014/34/EU en 60079.

ATEX – Instrumenter – skal hindre at en eksplosiv atmosfære oppstår. Alle type tennings-kilder, som elektriske gnister, buer, hete overflater, mekanisk genererte gnister og statisk elektrisitet er ikke til stedet.

En eksplosiv atmosfære – er en blanding med luft av (under atmosfæriske forhold) brennbare stoffer i form av gasser, damp, tåke eller brennbart støv og som etter at tenningen har skjedd sprer seg til andre brennbare gassblandinger.

Et risikabelt område – er et område som en potensielt eksplosiv blanding av gass, damp, tåke og støv med luft utføres. Risikoområder er delt inn i soner avhengig av hyppigheten og varigheten av en eksplosiv atmosfære.

SONE 0
Farlig område der en eksplosiv blanding av gass, damp eller tåke i luft finnes kontinuerlig, eller for en lengre periode. Svært høy risiko.

SONE 1
Farlig område der en eksplosiv blanding av gass, damp eller tåke i luft forventes å oppstå. Høy risiko.

SONE 2
Faresone der en eksplosiv blanding av gass/damp i luft ikke forventes å oppstå under normale omstendigheter. Hvis det skulle en sjelden gang oppstå, vil det i så fall være i en kort periode. Liten risiko.

CE merking (direktivet 94/9/EC) av instrumenter for bruk i potensielt eksplosiv atmosfære. Bildet nedenfor forklarer hva instrumentet er ment for:

Märkning EX utrustning

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close