Grenseverdi for eksponering

Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

Bruk av grenseverdiene

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. De benyttes som grunnlag for risikovurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger.

Grenser for korttidseksponering

Grenseverdiene i vedlegg 1 i «Forskrift om tiltaks og grenseverdier» angir høyeste akseptable gjennomsnittskonsentrasjon (i ppm eller mg/m3) målt over en 8-timers arbeidsdag og kortvarige overskridelser av grenseverdier. De fleste stoffer har fastsatt korttids grenseverdi.

For stoffer hvor det ikke er fastsatt korttids grenseverdi eller takverdi, kan man benytte en tommelfingerregel som angir hvor store overskridelser av grenseverdien som kan aksepteres i perioder på opptil 15 minutter.

 

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2016 nr. 1860.

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close