Gassdetektor Scott Combustible – Freedom 6000

Kategori:

Beskrivelse

Scott Freedom 6000

Universal transmitter for detektering av giftige og brennbare gasser. Den består av modulære komponenter og har et felles brukergrensesnitt, noe som forenkler vedlikehold og reduserer kostnader på det totale anlegget.

  • Vanlige konfigurasjonsgrensesnitt minimerer behov for opplæring
  • Enkel å navigere i meny for bedre brukervennligheten på tvers av produktserien
  • Kompatibel med bransjens ledende Scott Rock Solid sensorteknologi
  • Bredest utvalg av sensorer for giftige gasser i industrien
Datablad

Tilleggsinformasjon

Egenskaper

4-20 mA, ATEX, Display, Elektrokjemisk, Halvledere, IR, Katalytisk, Modbus, Releer

Gasser

Acetaldehyd CH3CHO, Aceton C3H6O, Acetylen C2H2, Ammoniakk NH3, Bensin, Bortrifluorid BF3, Bortriklorid BCl3, Brom Br, Butadien C4H6, Butan C4H10, Butanol C4H9OH, Butanon C4H8O, Dekan C10H22, Diboran B2H6, Dietyleter (C2H5)2O, Eksplosive gasser, Etan C2H6, Etanol C2H5OH, Etylenoxid C2H4O, Fluor F2, Formaldehyd CH2O, Germanium GeH4, Giftige gasser, Heksan C6H14, Heptan C7H16, Hydrogen bromide HBr, Hydrogen H2, Hydrogencyanid HCN, Hydrogenfluorid HF, Hydrogenklorid HCl, Hydrogensulfid H2S, Isobutan C4H10, Isobutylen C4H8 / 2 = C (CH3)2, Isopentan C5H12, Isopropanol CH(CH3)2OH, Jodmetan CH3I, Karbondioksid CO2, Karbonmonoksid CO, Klor Cl2, Klorbenzen C6H5Cl, Klordioksid ClO2, Klormetan CH3Cl, Metan CH4, Metanol CH3OH, Metantiol CH3SH, Metylacetylen C3H4, Metylhydrazin CH3(NH)NH2, n-Butyl acetat CH3COOC4H9, Nitrogen N2, Nitrogendioksid NO2, Nitrogenmonoksid NO, Nonan C9H20, Octametyltrisiloxan C8H24O2Si3, Oksygen O2, Oktan C8H18, Penten C5H10, Penten C5H12, Propan C3H8, Propanol C3H7OH, Propylenglykol C3H8O2, Propylenoksid C3H6O, Silan SiH4, Silisium tetrafluorid SiF4, Styren C8H8, Svoveldioksid SO2, Tetraetoksysilan C8H20O4Si, Tetrahydrofuran C4H8O, Toluen C6H5CH3, Tungsten hexafluoride WF6, Vinylklorid C2H3Cl, Xylen C8H10

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close