Horiba AP-370 Series Air Pollution Monitor

Kategori:

Beskrivelse

Horiba AP-370 Luftkvalitet Monitor Serien

APMA-370 CO monitor bruker en AS-type (antistøt) interferens-kompenserende detektor, og en ren referansegass. Referansegassen genereres ved å rense prøven gjennom en oksidasjonsprosess, hvor en oksidasjonskatalysator brenner CO til CO2. Disse funksjonene eliminerer forstyrrelser fra andre elementer, noe som resulterer i svært nøyaktige målinger.

APSA-370 SO2 monitor bruker en nyskapende detektor og et nytt optisk system for lav bakgrunn, høy følsomhet (0,05 ppm F.S.) og sterkt forbedret stabilitet.

APNA-370 NOx monitor bruker en kombinasjon av kjemiluminescensprinsippet med dual cross-flow modulasjonstype og referanseberegningsmetode.
Dette gir fordeler ved å kombinere enkeldetektormetoden pluss muligheten til å gjøre kontinuerlige målinger av NOx, NO, og NO2. Designet gir god stabilitet og ekstremt høy følsomhet (0,1 ppm F.S.)

APHA-370 THC monitor bruker en kombinasjon av flamme-ioniseringsdeteksjonsmetoden (FID) og selektiv forbrenning. Dette gir fordeler av enkeltdetektormetoden, samt muligheten til å utføre kontinuerlige målinger, fri for nulldrift, for THC, NMHC og CH4. Designet gir god stabilitet og høy følsomhet (0-5 ppm F.S.)

APOA-370 O3 monitor bruker tverrstrømmodulasjonstypen, ultrafiolett absorpsjonsmetode i forbindelse med komparative beregningsmetode. Dette gir kontinuerlig måling med stor stabilitet og høy følsomhet (0,1 ppm F.S.)

 • Automatisk kalibrering
 • «Auto-range» funksjon
 • Selektiv datautgang
 • Lagring av data i minne
 • Nettverkskommunikasjon (alternativ)
 • Minnekort for datahåndtering (tilleggsutstyr)
 • Luftkvalitet monitor
 • Avlesningsvisning, konsentrasjon og masse
 • Trykk kompensasjon
 • Lettlest, 320 × 240 LCD berøringsskjerm
 • Minimal påvirkning fra forstyrrelser fra andre komponenter og omgivelsestemperatur
 • Inngang / utgang via RS-232C-port (tilleggsutstyr)
Datablad

Tilleggsinformasjon

Egenskaper

Chemiluminescence, Display, FID, NDIR, NDUV, Pumpe, RS485, UV Fluorescence

Gasser

Ammoniakk NH3, Hydrogensulfid H2S, Karbonmonoksid CO, Metan CH4, Non metan hydrokarboner NMHC, Oksygen O2, Ozon O3, Svoveldioksid SO2, Totale hydrokarboner THC

Vi bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår hjemmeside. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close